GAGYG Gorsaf Tân Trelai | 9 Rhagfyr 2023 | 10yb – 1yp

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn cynnal sesiynau ‘Gweithio Allan gyda’r Wylfa’ ym mis Rhagfyr!

Bydd Gweithio Allan gyda’r Wylfa yn rhoi mewnwelediad i rolau diffoddwr tân a bywyd gorsaf, yn ogystal â rhoi cyfle i chi brofi eich galluoedd a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y rôl.

Mae’r sesiynau yma yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn rôl Diffoddwr Tân Ar Alwad neu System Ddyletswydd Llawn Amser yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Byddwch yn cyfarfod â chriwiau ac yn rhoi cynnig ar nifer o brofion ffitrwydd, driliau a sesiynau ymarfer corff – felly gwisgwch y cit priodol a pheidiwch ag anghofio dŵr!

Mae gennym sesiynnau yn:

Os ni allwch fynychu’r sesiwn, am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni fel y gallwn ailddyrannu’r lle drwy gysylltu â: media@southwales-fire.gov.uk

Gall methu â mynychu heb hysbysu’r tîm ymlaen llaw olygu na fyddwch yn gallu cofrestru ar gyfer digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.