Mae Gorsaf Dân ac Achub Trelái yn cynnal Diwrnod Agored Trelái 2024 10yb-3yp ddydd Sadwrn 22 Mehefin 2024, yn llawn arddangosfeydd achub cyffrous a gweithgareddau i’r teulu cyfan.