Digwyddiad Recriwtio At Alwad Caerffili – 27ain Ebrill

Ymunwch â ni yng Ngorsaf Dân ac Achub Caerffili am eu Digwyddiad Recriwtio Ymladdwyr Tân Ar Alwad.

Roi cynnig ar rhai gweithgareddau ymladd tân i weld os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen! Bydd staff ar gael trwy’r dydd i drafod y rôl a chynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio.

Digwyddiad: Digwyddiad Recriwtio Ar Alwad Caerffili

Dyddiad: 27ain Ebrill 2019

Lleoliad: Ngorsaf Dân ac Achub Caerffili

Dechrau: 10:00yb

Diwedd: 4:00yp

Categori: Diwrnod recriwtio

Cost: AM DDIM

Cynulleidfa: Pawb

Rhif Cyswllt: 01443 232200

E-bost: personnel@southwales-fire.gov.uk