Cyngor, Dogfennau ac Adnoddau i’w Lawrlwytho

Mae’r canllawiau canlynol ar gael i’w lawrlwytho:

 

Hefyd, cewch arweiniad ar:

Cais am gynlluniau

Codir tâl am gynlluniau yn unol â’r ffi a gadarnhawyd gan yr Awdurdod Tân.
£56.75 am bob cynllun (fel ag yr oedd ar Ebrill 1af 2018)

Dylid ebostio eich cais i: firesafety@southwales-fire.gov.uk

Neu yn ysgrifenedig at:-

Adran Diogelwch Tân
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
Pontyclun
CF72 8LX

NODWCH – Ni roddir gwybodaeth am safleoedd onibai y caiff y cais ei wneud yn ysgrifenedig a dim ond os ceir caniatâd gan berchennog yr adeilad perthnasol.

Gwybodaeth Berthnasol

Safonau Gwasanaeth ac Polisi Gorfodi