Eich cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldebau

Yn rhinwedd eich rôl fel yr unigolyn cyfrifol, rhaid i chi gyflawni ac adolygu’r rheolaidd Asesiad Risg Tân ar…

Gweld Mwy
Cosbau a chanlyniadau

Cosbau a chanlyniadau

Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gorfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac yn arolygu safleoedd…

Gweld Mwy