Her UKRO 2018 yn anelu at Gymru

Mae Roald Dahl Plass, a enwyd ar ôl yr awdur poblogaidd i blant, yng nghanol Bae Caerdydd a chartref y Senedd (adeilad Cynulliad Cymru) a’r safle celfyddydau perfformio mawreddog Canolfan Mileniwm Cymru.  

Wedi’i hamgylchynu gan dai bwyta, tafarndai a siopau, mae’r hyn a oedd ar un adeg yn borthladd lo llewyrchus a drowyd yn amffitheatr, yn cynnig ei hun fel lletywr perffaith i amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys Pentref Cefnogwyr Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017 a Her UKRO 2018.