Prif Swyddog Tân Cynorthwyol – Cyfarwyddwr Cyflwyno Gwasanaethau

  • Cyflog – £97,588 per annum (codiad cyflog yn yr arfaeth)
  • Lleoliad – Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Yn atebol i’r – Prif Swyddog Tân
  • Yn gyfrifol am – Gweithrediadau (SDdG ac Ar Alwad) Lleihau Risg (Diogelwch Tân Busnes a Diogelwch Tân Cymunedol) a Rheolaeth Tân
  • Dyddiad cau – 12:00 ganol dydd, Ddydd Gwener y 10fed o Awst 2018

Gwybodaeth Berthnasol

Datganiad Preifatrwydd Recriwtio