Yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru rydym yn cyflogi mwy na 1,700 o bobl i gyflwyno ein gwasanaethau ar draws deg ardal unedol.

Cymhariaeth

Ymladdwr Tân Llawn Amser

Ymladdwr Tân Llawn Amser

Ydych chi o ddifrif ynghylch diogelwch tân ac yn gallu arddangos y sgiliau sy’n berthnasol i fod yn ymladdwr tân o’r oes fodern?  Darllenwch fwy...

Ymladdwr Tân Llawn Amser rhestr

 • Ymateb i wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd
 • Ymateb i arllwysiadau cemegol
 • Ymateb i achubiadau anifeiliaid
 • Hyfforddiant parhaus ar hyd eich gyrfa
 • Wedi’ch lleoli yn yr orsaf adeg sifftiau
 • Cynnal ffitrwydd a phwysau iach ar hyd eich gyrfa
 • Cyflwyno negeseuon diogelwch tân i ysgolion
 • Glanhau a chynnal offer
 • Cyflwyno gweithgareddau ymgysylltu a denu, ar gyfer ymgyrchoedd recriwtio Ymladdwyr Tân
Darganfyddwch fwy
Ymladdwr Tân ar Alwad

Ymladdwr Tân ar Alwad

Mae Ymladdwyr Tân ar Alwad yn rhan hanfodol o Wasanaeth Tân ac Achub heddiw.

Ymladdwr Tân ar Alwad rhestr

 • Yn byw o fewn cymuned leol yr orsaf (yn sgil amserau ymateb)
 • Ymateb i wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd
 • Ymateb i arllwysiadau cemegol
 • Mynychu sesiwn dril wythnosol
 • Ymateb i achubiadau anifeiliaid
 • Hyfforddiant parhaus ar hyd eich gyrfa
 • Ymateb i argyfyngau meddygol
 • Cynnal ffitrwydd a phwysau iach ar hyd eich gyrfa
 • Cyflwyno negeseuon diogelwch tân i ysgolion
 • Glanhau a chynnal offer
 • Cyflwyno gweithgareddau ymgysylltu a denu, ar gyfer ymgyrchoedd recriwtio Ymladdwyr Tân
Darganfyddwch fwy

Mae pob un ohonom, Ymladdwyr Tân llawn Amser, Ymladdwyr Tân Ar Alwad, Staff Rheoli, Staff Cefnogi, a Ategol yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni ein hymroddiad i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i bobl De Cymru.

Rydym yn awyddus i ddenu pobl sydd yr un mor ymroddedig felly os hoffech chi ymuno â ni edrychwch ar ein rhestr o swyddi cyfredol i weld y cyfleoedd diweddaraf sydd ar gael gyda ni.

NID ydym ni ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer Ymladdwyr Tân Amser Llawn, ond RYDYM ni’n recriwtio ar gyfer Ymladdwyr Tân Ar Alwad.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych chi!