Mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn rhan anhepgor o’r Gwasanaethau Tân ac Achub. Maent yn darparu gwasanaeth effeithlon, effeithiol gan weithredu ar frys o fewn mwy na 90% o’r DU.

Yn Ne Cymru, mae tua thraean o’n gweithlu gweithredol yn Ymladdwyr Tân Ar Alwad a leolir fel arfer o fewn cymunedau gwledig, mewn trefi bach a phentrefi.

Yn debyg i’r Ymladdwyr Tân System Ddyletswydd Gyflawn, mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn ymateb i danau a Galwadau Gwasanaeth Arbennig e.e. gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, argyfyngau cemegol, ac argyfyngau naturiol eraill. Mae hefyd gofyn iddynt hysbysu ac addysgu eu cymunedau lleol a chynnal ymweliadau Diogelwch a Lles mewn cartrefi pobl.

Mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn gweithio yn ôl System Ddyletswydd Ar Alwad a rhaid iddynt fyw neu weithio o fewn y gymuned Leol. Maent yn hanu o bob cefndir. Yn eu plith mae adeiladwyr, ymgynghorwyr, rhieni sy’n aros gartref, gweinyddwyr, gweithwyr ffatri, gofalwyr, myfyrwyr neu bobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd. Y rhain yw’r bobl sy’n gallu rhoi o’u hamser i gynorthwyo’r Gwasanaethau Tân ac Achub gan ennill cyflog yr un pryd.

Mae’r holl Ymladdwyr Tân Ar Alwad â ‘rhybuddiwr’ bob amser tra eu bod ar ddyletswydd, fel bod modd iddynt ymateb i’w Gorsafoedd pan fydd angen, o fewn amser penodol o gael galwad. Gallant ymateb i alwadau brys o’u cartrefi yn ystod oriau hamdden neu, mewn rhai achosion, o’u gweithle os bydd eu cyflogwr yn caniatáu.

Gofynnir i bob Ymladdwyr Tân Ar Alwad ymroi i nifer penodol o oriau gweithredu a mynychu sesiwn hyfforddiant fin nos bob wythnos (sef noson ymarfer).

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a hysbysebir manylion pob ymgyrch recriwtio ar y dudalen hon.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Ymladdwyr Tân Ar-Alwad yn y gorsafoedd canlynol:

Abercarn
Abercynon
Abersychan
Abertillery
Barri
Blaenavon
Pen-y-bont
Brynmawr
Caerffilli
Caldicot
Chepstow
Bontfaen
Gilfach Goch
Hirwaun
Mynydd Cynffig
Llanilltud Fawr
Maesteg
Trefynwy
Bro Ogwr
Pont-y-clun
Pontycymer
Pontypridd
Porthcawl
Rhymney
Risca
Tredegar
Brynbuga

Gwybodaeth am Gais Ar Alwad

Profion Dethol Corfforol ac Ymarferol I Ymladdwyr Tân

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200.