Rydym yn gyffrous i gyhoeddi cyfres o sesiynau Ffitrwydd Diffoddwyr Tân i redeg dros yr Haf cyn i’n hymgyrch recriwtio Diffoddwyr Tân Llawn Amser dechrau yn fis Medi.

Bydd y sesiynau yn rhoi profiad ymarferol o’r asesiadau corfforol i ymgeiswyr rhagolygol, mewnwelediad i’r lefelau ffitrwydd angenrheidiol a’r gofynion corfforol o’r rôl a chyfle am gymorth ac arweiniad ffitrwydd un ar un gyda Cynghorwr Iechyd a Ffitrwydd. Fe fydd aelodau o staff gweithredol ar law i rannu eu profiadau a chynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad ar sut i baratoi am y broses recriwtio a’r rôl ei hun. Hefyd fydd aelodau o’r Tîm Recriwtio ac Adnoddu yn bresennol yn y sesiynau i ddarparu gwybodaeth am y broses recriwtio a beth i ddisgwyl yn ystod pob cam.

Nodwch: Mae pob sesiwn yn llawn ond rydym yn derbyn cofrestriadau am restr wrth gefn am y digwyddiadau isod. Byddwn yn cysylltu gyda chi os ydy lle yn agor i fyny.

  • Dydd Sadwrn, 22ain o Fehefin – Gorsaf Abercarn (Llawn)
  • Dydd Mercher, 3ydd o Orffennaf – Gorsaf Merthyr (Llawn)
  • Dydd Sadwrn, 27fed o Orffennaf – Gorsaf y Rhath (Llawn)
  • Dydd Mercher, 7fed o Awst – Gorsaf Malpas (Llawn)
  • Dydd Sadwrn, 24ain o Awst – Gorsaf Aberbargoed (Llawn)
  • Dydd Sadwrn, 31ain o Awst – Gorsaf Pen-y-bont (Llawn)

Mae dau sesiwn pob dydd;

  • Sesiynau dydd Sadwrn: 9yb – 12yp & 1yp – 4yp
  • Sesiynau dydd Mercher: 10yb – 1yp & 4yp – 7yp

Rydym yn annog mynychwyr i wisgo dillad ffitrwydd cyfforddus. Bu rhaid cwblhau ffurflen datganiad ffitrwydd corfforol wrth cyrraedd cyn cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau yn ystod y sesiwn.

Nodwch: Rhaid i ymgeiswyr fod yn 17 mlwydd a 6 mis oed.

Mae llefydd yn gyfyngedig – cofrestrwch eich diddordeb trwy’r ffurflen ar-lein 

Hysbysiad Preifatrwydd