Mae‘r adran ganlynol yn darparu detholiad o ceisiadau rhyddid gwybodaeth (RHG) a dderbyniwyd gan Tân De Cymrua gwasanaeth achub.  Am resymau preifatrwydd Rydym wedi dileu unrhyw fanylion personol. Nad ydym yn cyhoeddiceisiadau dyblyg neu ailadrodd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ein tîm rheoli gwybodaeth ar 01443 232213. Y wybodaeth oedd yn gywir ar adeg cyhoeddi,  ond mae nid adolygu neu ddiweddaru. N nid efallai yn adlewyrchu‘rsefyllfa bresennol yn gywir a dylid ystyried fel cofnod hanesyddol.

 

Ymatebwyd i Ymholiadau rhyddid gwybodaeth yn yr iaith y ceisiwyd amdanynt.

Amrywiol 2015-16

Cyllid 2015-16

Gweithredol 2015-16

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) 2015-16