Hysbysiad am Ddyddiad Ymarfer Ymgynghori Hawliau Cyhoeddus

Hysbyseb ar gyfer rhoi Rhybudd i Bennu Dyddiad Gweithredu Hawliau’r Cyhoedd 18-19

Yn unol â Rheoliad 12 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 ac adrannau 29 a 30 o Ddeddf Archwilio Gyhoeddus (Cymru) 2004, rhoddir hysbysiad drwy hyn o’r broses pennu dyddiad ar gyfer gweithredu hawliau cyhoeddus mewn perthynas ag Archwiliad Cyfrifon Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.

Hysbyseb ar gyfer rhoi Rhybudd i Bennu Dyddiad Gweithredu Hawliau’r Cyhoedd 18-19