Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru eithriad, o dan Safon 38 o’r Safonau Cymraeg, sy’n caniatáu i bapurau’r Awdurdod Tân gael eu cyflwyno yn Saesneg yn unig.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o’r Awdurdod Tân ac Achub

Cyfarfod yr Awdurdod Tân

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad

Pwyllgor AD a Chydraddoldeb

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol