Fideos yr Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Gwyliwch ein fideos Awdurdod Tân. Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gyfrifol am ddarparu’r Gwasanaeth Tân ac Achub ar gyfer ardal ddaearyddol De Cymru.

Mae’r Awdurdod yn goruchwylio gwaith GTADC, trwy bwyllgorau cyllid, AD a chydraddoldeb, y bwrdd pensiwn lleol a safonau, yn ogystal â Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Gweld mwy ar Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, gan gynnwys agendâu a chofnodion y pwyllgorau a’r CCB.

Cyhoeddir fideos o gyfarfodydd yr Awdurdod, a gynhelir yn bersonol neu drwy Starleaf yma ac maent ar gael yn Saesneg yn unig

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol 10 Hydref 2020

Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 21 Medi 2020

 

Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 27 Gorffennaf 2020

Pwyllgor AD a Chydraddoldeb 20 Gorffennaf 2020

Cyfarfod yr Awdurdod Tân 13 Gorffennaf 2020

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol 6 Gorffennaf 2020

Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 15 Mehefin 2020

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 8 Mehefin 2020

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru eithriad, o dan Safon 38 o’r Safonau Cymraeg, sy’n caniatáu i Bapurau’r Awdurdod Tân gael eu cyflwyno yn Saesneg yn unig.