Fideos yr Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Gwyliwch ein fideos Awdurdod Tân. Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gyfrifol am ddarparu’r Gwasanaeth Tân ac Achub ar gyfer ardal ddaearyddol De Cymru.

Mae’r Awdurdod yn goruchwylio gwaith GTADC, trwy bwyllgorau cyllid, AD a chydraddoldeb, y bwrdd pensiwn lleol a safonau, yn ogystal â Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Gweld mwy ar Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, gan gynnwys agendâu a chofnodion y pwyllgorau a’r CCB.

Cyhoeddir fideos o gyfarfodydd yr Awdurdod, a gynhelir yn bersonol neu drwy Starleaf yma ac maent ar gael yn Saesneg yn unig

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad – 11 Hydref 2021

Cyfarfod yr Awdurdod Tân – 27 Medi 2021

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad – 20 o Medi 2021

Pwyllgor FAPM – 26 Gorffennaf 2021

Cyfarfod yr Awdurdod Tân – 19 Gorffennaf 2021

Cyfarfod Awdurdod Tan ac Achub AD a Chydraddoldeb – 05 Gorffennaf 2021

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol o’r Awdurdod Tân ac Achub – 28 Mehefin 2021

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o’r Awdurdod Tân ac Achub – 14 Mehefin 2021

Cyfarfod yr Awdurdod Tân – 22 o Fawrth 2021

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad – 15 o Fawrth 2021

Pwyllgor AD a Chydraddoldeb – 22 o Chwefror  2021

Cyfarfod yr Awdurdod Tân – 8 o Chwefror 2021

Pwyllgor Safonnau – 1 Chwefror 2021

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol 25 o Ionawr 2021

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 18 o Ionawr 2021 (rhan 2)

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 18 o Ionawr 2021 (rhan 1)

Cyfarfod yr Awdurdod Tân 14 o Ragfyr 2020

Grŵp Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 12 Hydref 2020

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol 10 Hydref 2020

Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 21 Medi 2020

Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 27 Gorffennaf 2020

Pwyllgor AD a Chydraddoldeb 20 Gorffennaf 2020

Cyfarfod yr Awdurdod Tân 13 Gorffennaf 2020

Cyfarfod y Bwrdd Pensiwn Lleol 6 Gorffennaf 2020

Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad 15 Mehefin 2020

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 8 Mehefin 2020

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru eithriad, o dan Safon 38 o’r Safonau Cymraeg, sy’n caniatáu i bapurau’r Awdurdod Tân gael eu cyflwyno yn Saesneg yn unig.