Datganiadau Cyfrifon Archwiliedig 2019-20

Datganiadau Cyfrifon Archwiliedig 2019-20

Cyfrifoldeb yr Awdurdod yw cynnal a chadw a chywirdeb gwefan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru; nid yw’r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac yn unol â hynny nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno ar y wefan i ddechrau.

Datganiadau Cyfrifon Archwiliedig 2019-20

Hysbysiad Cwblhau Cyfrifon

Adroddiad Cyfrifon Archwiliedig