Ymatebwyd i ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth yn yr iaith a dewisiwyd, ac fe’u rhestrir hyd at flwyddyn.

Ymatebion gydag atodiadau

Diogelwch Tân Busnes

Cyllid

Flyd

AD

Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Gwybodaeth

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Y Cyfryngau

Amrywiol

Gweithredol

Eiddo

Ystadegau