Croeso i’n diweddariad blynyddol, sy’n manylu ar rai o’r pethau a gyflawnwyd gennym yn 2019/2020. Byddwn yn cyflwyno ein themâu strategol a’n hamcanion ar gyfer 2021/2022 a thu hwnt ac yn egluro pam yr ydym wedi eu dewis.

Darllenwch ein Cynllun Gwella Blynyddol newydd