Sut y gwnaethom yn 2018/2019 a beth ydyn ni’n cynllunio i wneud yn 2020/2021

Croeso i’n diweddariad blynyddol, sy’n manylu ar rai o’r pethau a gyflawnwyd gennym yn 2018/2019. Byddwn yn cyflwyno ein themâu strategol a’n hamcanion arfaethedig ar gyfer 2020/2021 a thu hwnt ac yn egluro pam yr ydym wedi eu dewis.

Darllenwch ein Cynllun Gwella newydd 2018-2019.

Improvement plan front cover - 2020/2021