Croeso i’n diweddariad blynyddol, sy’n manylu ar rai o’r pethau a gyflawnwyd gennym yn 2019/2020. Byddwn yn cyflwyno ein themâu strategol a’n hamcanion ar gyfer 2021/2022 a thu hwnt ac yn egluro pam yr ydym wedi eu dewis.

Darllenwch ein Cynllun Gwella Blynyddol newydd

gobeithiwn byddwch chi’n mynegi eich barn i ni ynghylch hyn wrth gwblhau’r arolwg isod.

Mae gan bobl gydag anabledd dysgu’r hawl i gael gwybodaeth y maen nhw’n gallu eu deall er mwyn gwneud dewisiadau gwybodus, siarad i fyny a chymryd rhan yn eu cymunedau.

Dyma fersiwn hawdd i ddarllen o’r ddogfen Cynllun Gwelliant Blynyddol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 2019-2020 a beth rydyn ni’n bwriadu gwneud yn 2021 i 2022.