Croeso i’n diweddariad blynyddol fydd yn rhoi manylion o rhai o’r pethau rydym wedi’u cyflawni yn 2020/21. Byddwn hefyd yn nodi ein themâu a’n hamcanion strategol ar gyfer 2022/23 a thu hwnt ac yn egluro pam rydym wedi’u dewis hwy.

Darllenwch ein Cynllun Gwella Blynyddol newydd

Annual improvement plan front cover which has four emergency workers facing away

Mae ein Hymgynghoriad bellach wedi cau. Diolch i bawb a ymatebodd.