Croeso i’n Cynllun Gwella Blynyddol diweddaraf, sy’n edrych yn ôl ar ein cyflawniadau yn 2021-2022 ac ymlaen at ein cynlluniau ar gyfer 2023-2024 a fydd yn ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth o gadw De Cymru’n ddiogel drwy leihau risg.

Mae ein hymgynghoriad arlein ar yr hyn rydym yn bwriadu gwneud yn 2023-24 nawr wedi cau. Diolch i bawb a gymerodd yr amser i roi eu hadborth.

Os hoffech chi ddweud eich dweud, anfonwch e-bost atom yn ded@decymru-tan.gov.uk

Darllenwch ein Cynllun Gwella Blynyddol newydd: