Croeso i’n Cynllun Gwella Blynyddol diweddaraf, sy’n edrych yn ôl ar ein cyflawniadau yn 2021-2022 ac ymlaen at ein cynlluniau ar gyfer 2023-2024 a fydd yn ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth o gadw De Cymru’n ddiogel drwy leihau risg.

Hoffem glywed eich barn ar y cynllun fel ein bod yn deall pryderon ein cymunedau. Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau ein harolwg. Bydd hwn ar agor tan 13 Ionawr 2023.

Darllenwch ein Cynllun Gwella Blynyddol newydd:

Cynllun Gwella Blynyddol