Welsh Language Annual Monitoring Report for 1st April 2020 – 31st March 2021

Darllenwch ein Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg.

Mae’r Gwasanaeth wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer y cyfnod o’r 1af o Ebrill 2020 –yr 31ain o Fawrth 2021.

 

 

Gellir gweld adroddiadau monitro blaenorol isod (neu trwy ein tudalen Safonau Iaith Gymraeg)