Mis Medi eleni, beth am ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu De Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wrth iddynt gynnal eu penwythnos 999 cyntaf ym Mae Caerdydd?

Gan ddathlu eu hanes o gydweithio i gadw pobl De Cymru’n ddiogel, ac ymfalchio yn ei gylch, mae’r digwyddiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn cyd-fynd â dathliadau hanner canmlwyddiant Heddlu De Cymru, a bydd yn cynnwys rhaglen lawn o weithgareddau hwyl i deuluoedd, arddangosiadau ac arddangosfeydd a leolir ar lan y dŵr ar ddydd Sadwrn yr 21ain o Fedi a dydd Sul yr 22ain o Fedi.

 

Bydd y penwythnos hefyd yn gyfle i ymwelwyr gymryd rhan yn ail daith gerdded/rhedeg 5 Cilomedr Sefydliad Twnnel i’r Tyrau Stephen Siller Cymru a gynhelir ar fore Sul y penwythnos arbennig hwn.

Dyma gyfle i godi arian ar gyfer elusennau teilwng iawn er cof am Stephen Siller, y diffoddwr tân o’r Efrog Newydd a wnaeth yr aberth eithaf gan aberthu ei fywyd i achub eraill yn y Ddau Dwr, 9/11.

Dangoswch eich cefnogaeth i bawb sy’n peryglu eu bywydau i helpu bob dydd a dewch i redeg gyda’n staff gwasanaethau brys, gan gynnwys ein diffoddwyr tân – bydd llawer ohonynt yn rhedeg y daith yn gwisgo cit llawn.

Diwrnod gwych i’r teulu, croeso i bawb o bob oed.

Codir ffioedd cofrestru ar gyfer y daith gerdded/rhedeg. Ewch i www.tunnel2towerswales.com i gofrestru heddiw.