Her UKRO 2018 yn anelu at Gymru

Bydd y digwyddiad ymlaen o Ddydd Gwener 28 i Ddydd Sul 30 a bydd y Gwasanaeth hefyd yn cynnal rhaglen helaeth iawn o weithgareddau i’r teulu ym mhentref Diogelwch Ardderchog GTADC a Phlas Roald Dahl a’r cyffiniau.

Bydd ein partneriaid amryfal gan gynnwys Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, aelodau o Ddiogelwch Dŵr Cymru, Techniquest, a Chwaraeon Caerdydd yn ymuno â ni, a bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau  efelychwyr gyrru Rhithwirioneddol, sesiynau hoci galw heibio, arddangosfeydd cŵn heddlu, gweithdai Techniquest gan gynnwys peli tân â llaw, yn ogystal â chorau, dawns, theatr a Thîm Catrawd Parasiwt y Red Devils.

 

Mhentref Diogelwch Ardderchog

sitemap

Sitemap Key

Table Caption Here
RhifStondinRhifStondin
1Seddi14Techniquest
2Elfennau Addysg15Ymgysylltu â Phobl Ifanc ac Atal Troseddau
3Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Thîm Ymateb Ardal Beryglus16Cwch Diogelwch Dŵr
4Partneriaid17Arena Ddigwyddiadau
5Dweud eich dweud18Cadetiaid Tân – Cyfle i gwrdd â diffoddwyr tân y dyfodol
6Ewch i’n Hystafell Reoli 99919Chwilio ac Achub
7Cerbyd Ar-Alwad a Recriwtio20Cymorth Chwilio ac Achub
8Recriwtio ac Ymgysylltu – Ymunwch â’n tîm21Diogelwch Dŵr
9Heddlu De Cymru22Cyngor Caerdydd – Arddangosiad Diogelwch ar y Ffyrdd
10Efelychydd Gyrru a Diogelwch ar y Ffyrdd a’r 5 Angheuol23Coginio’n Ddiogel
11Diogelwch ar y Ffyrdd a Phartneriaid – Ystafelloed Rhithwirioneddol24Arddangosiad Diogelwch ar y Ffyrdd
12. Partneriaid Diogelwch Cymunedol25Beiciau Gwaed
13Profiad Coginio DiogelAToiledau