Ymrwymo I Gadw’n Heini

Mae cyhoeddiad cyffrous iawn gyda ni, sef cyfres o sesiynau “Ymrwymo i gadw’n heini” a gynhelir yn ym mis Gorffennaf ac Awst cyn ein hymgyrch recriwtio Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, a fydd yn cael ei lansio dechrau 2022.

Mae’n ofynnol i’n diffoddwyr tân gyrraedd lefel uchel o ffitrwydd a chryfder aerobig i gyflawni dyletswyddau bob dydd, mae’r sesiynau hyn wedi’u cynllunio i roi cipolwg o’r gofynion ffitrwydd aerobig yn unig.

Bydd cyfle i gael cyngor ac arweiniad ffitrwydd 1 i 1 gyda’n Cynghorwyr Iechyd a Ffitrwydd.

Rydym yn cynghori’r rhai sy’n mynychu i wisgo dillad chwaraeon/ffitrwydd cyfforddus gydag esgidiau addas yn ogystal â dod ag unrhyw luniaeth sydd ei hangen. Mae mesurau Covid ar waith i sicrhau diogelwch yr holl gyfranogwyr.

Eich Manylion Chi:
Sut ydych chi’n adnabod eich hun:

Nodwch ba orsaf a fyddai orau gyda chi o ran lleoliad, pa ddyddiad a pha amser ar gyfer y sesiwn Ymrwymo i Gadw’n Heini. Mae croeso i bawb fynychu’r sesiynau oni nodir yn wahanol.:

Yr Eglwys Newydd:

Y Rhath:

Yr Eglwys Newydd Benyw Yn Unig:

Porthcawl:

Mae'r sesiynau canlynol yn llawn ond gallwch ymuno â rhestr wrth gefn rhag ofn y bydd lleoedd ar gael: