Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn cyfeirio at sut mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn defnyddio eich data personol mewn perthynas â recriwtio, yn enwedig sut mae eich ffurflen gais ar gyfer cyflogaeth yn cael ei phrosesu gan y gwasanaeth.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.