Trefnu ymweliad ar gyfer eich ysgol

Rydym yn credu mai’r ffordd orau i leihau risg yw addysgu ac atal, dyna pam fod ein tîmau sy’n arbenigo mewn Addysg a Gwasanaethau Ieuenctid yn dysgu plant a phobl ifanc ar draws ardal Gwasanaeth De Cymru am bwysigrwydd diogelwch o gwmpas  tanau.

Mae anghenion addysgol amrywiol gan blant a phobl ifanc ac mae ein staff pwrpasol wedi datblygu gweithdai penodol ar gyfer plant oed Cynradd ac Uwchradd; gan addysgu am larymau mwg, neu ganlyniadau cynnau tanau bwriadol.

I ddarganfod mwy, neu i drefnu ymweliad ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni.