Ydych chi rhwng 13 ac 16 oed ac yn barod i wneud gwahaniaeth?

Mae ein rhaglen Cadetiaid Tân, sy’n cychwyn bob mis Medi, yn cynnig mewnwelediad unigryw i bobl ifanc o weithio i wasanaeth brys.

Rydym yn cynnig cyfleoedd ardderchog i ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol drwy law gweithgareddau sy’n hyrwyddo hunanddisgyblaeth, gwaith tîm a dinasyddiaeth. Yn ogystal, mae cyfle i ennill cymwysterau a dyfarniadau cydnabyddedig.

Ar Ddyletswydd – bod yn Gadet Tân

Fel Cadét Tân, byddwch yn cael eich trin fel ymladdwr tân ifanc dan hyfforddiant, ac yn dysgu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i fod yn ymladdwr tân wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau yn, ac o amgylch, eich cangen Cadetiaid Tân lleol. Byddwch yn derbyn gwisg ac offer tân eich hun, a bydd angen i chi ofalu amdanynt, a bydd disgwyl i chi fynychu noson ymarfer wythnosol yn eich cangen Cadetiaid Tân leol.

Oddi ar Ddyletswydd – digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol

Yn ogystal â’r gweithgareddau wythnosol yn eich cangen leol, bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau awyr agored, gwersylloedd, cystadlaethau a theithiau cymdeithasol. Mae nifer o’n grwpiau cadetiaid yn chwarae rhan weithredol yn eu cymunedau yn cefnogi mentrau lleol. Ar ben hynny, bydd cyfle i chi weithio tuag at ennill cymhwyster.

Ymgeisiwch nawr:

Anfonwch eich cais ar ffurf neges e-bost at: CadetiaidTan@decymru-tan.gov.uk

Dilynwch ni ar Twitter: @SWFRSYSS