Sut y gwnaethom yn 2017/2018 a beth ydyn ni’n cynllunio i wneud yn 2019/2020

Croeso i’n diweddariad blynyddol fydd yn rhoi manylion o rhai o’r pethau a gyflawnwyd gennym yn 2017/2018. Byddwn yn cyflwyno ein camau blaenoriaeth arfaethedig ar gyfer 2019/2020 ac yn egluro pam rydym wedi eu dewis.